algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Slijterij Wijnhandel TULPGLAS  verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Slijterij Wijnhandel Tulpglas bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Slijterij Wijnhandel Tulpglas; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Voor leveringen aan bedrijven zie toepasselijk recht.


Prijzen

Alle prijzen die op de website vermeld zijn, zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten.


Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen of de producten geleverd zijn.


Betaling

Slijterij Wijnhandel Tulpglas gaat binnen 5 werkdagen over tot verzending van de bestelde goederen zodra het volledige factuurbedrag (inclusief belastingen en eventuele verzendkosten) is bijgeschreven op onze bankrekening. Alle bestelde, gereserveerde en geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het volledige factuurbedrag in ons bezit is.


Herroepingrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde `afkoelingsperiode` van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit moet u schriftelijk doen, een e-mailbericht naar info@tulpglas.nl is voldoende. Vermeld hierbij wel het ordernummer en de datum van bestelling. Bij retourzendingen op uw verzoek worden € 6,50 administratiekosten per colli berekend. Retourneer de producten binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling aan:


Slijterij Wijnhandel Tulpglas, Hoogstraat 212a, 3131 BR Vlaardingen


Goederen retourneren

Uitsluitend ongebruikt en in de originele goed gesloten verpakking. Als aan de ontbindingsvoorwaarden voldaan wordt is de overeenkomst ontbonden en vind binnen 30 dagen restitutie plaats via uw bankrekening. In de praktijk regelt Slijterij Wijnhandel Tulpglas restitutie binnen 5 werkdagen.


Levertijd en levering

De wettelijke maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien om welke reden dan ook dit niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. U kunt de overeenkomst in dit geval ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Slijterij Wijnhandel Tulpglas streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling te verzenden. U krijgt van ons een melding als er afwijkingen zijn.


Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.


Aansprakelijkheid

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.


Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.


Jaargangen en afbeeldingen

De afbeeldingen en teksten kunnen afwijken van hetgeen wij leveren. Dit kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van de producenten. Het kan dus voorkomen dat wij een andere jaargang leveren dan op de website vermeld.


Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in Rotterdam.